Různé

Novinky


Letáky ke stažení

Loadsensing Olešná

Leták Loadsensing Olešná ke stažení

GeoNet Slezská Harta

Leták GeoNet ke stažení
 1. Loadsensing - bezdrátová síť dataloggerů a náklonoměrů s velkým dosahem a nízkou spotřebou
 2. GeoNet - bezdrátový systém dataloggerů Geokon
 3. Mechanický dilatometr (crackmeter)


Loadsensing - bezdrátová síť dataloggerů a náklonoměrů s velkým dosahem a nízkou spotřebou

Image4

Bezdrátový systém dataloggerů Loadsensing je navržen na volné frekvenci EU 868MHz. Komunikace se děje vždy od každého dataloggeru (Node) směrem ke sběrnému dataloggeru (Gateway). Gateway shromažďuje data z jednotlivých Nodes a odesílá je buď pomocí GPRS modemu (kterým je standardně vybaven) nebo Ethernet připojení do sítě Internetu nebo přímo do lokální sítě provozovatele. Bezdrátové spojení mezi Gateway a Nodes funguje až do vzdálenosti 15 km v nezastavěné oblasti.

Jednotlivé dataloggery (Nodes) se nastavují pomocí mobilního telefonu s operačním systémem Android a aplikace Dlog. Mobilní telefon s USB kabelem je možné použít pro sběr dat přímo z dataloggeru.

Gateway obsahuje aplikaci pro webevý prohlížeč, kterou je možné Gateway ovládat a zároveň vizualizovat měřená data. Samozřejmostí je možnost vizualizace měřených dat na Internetu včetně vyhlašování varovných stavů např. ve Vista Data Vision. Gateway v pravidelných intervalech odesílá datové soubory na FTP server a také automaticky po ukončení každého měsíce zálohuje naměřená data v záložních souborech.

Dataloggery (Nodes) pro měření strunových snímačů obsahují vestavěný barometr, který automaticky kompenzuje změny barometrického tlaku při použití nevětraných piezometrů, a tím se odstraňuje nutnost použít buď větraný piezometr, který vyžaduje pravidelnou údržbu spočívající ve výměně desikantů (vysušovačů vzduchu) na konci kapiláry, kterou je přiváděn atmosférický tlak na vnitřní stranu membrány snímače anebo použití referenčního barometru jako dalšího měřícího místa.

Velkým překvapením bylo navázání spojení mezi Nodes a Gateway, i když je Node včetně antény ukrytý pod kovovým zhlavím vrtu. Výhodou je především nenápadnost, protože vně zhlaví vrtu není viditelný datalogger ani jeho anténa a bezdrátové spojení pracuje bez závad. Vyzkoušeli jsme, že není nutná přímá viditelnost mezi Gateway a Nodes, a odpadá tak nutnost v takových případech používat repeater.

Každý Node je napájen jedním lithiovým monočlánkem velikosti C s neuvěřitelně dlouhou životností v řádu let (závisí na četnosti měření). Gateway je napájena buď autonomně pomocí baterie a slunečního panelu (převážně při použití vestavěného GPRS modemu mimo dosah 230V a Ethernetu) anebo, a to převážně, přes kabel Etnernet při připojení do lokální sítě a napájení přes PoE (Power over Ethernet).

Loadsensing vyrábí i dataloggery (Nodes), které měří jiné typy snímačů než námi převážně používané strunové snímače. Zde je krátký přehled dataloggerů, všechny lze propojit do společné bezdrátové sítě s jednou Gateway:

 • Vibrating Wire 1ch - jednokanálový datalogger pro strunové snímače a termistor, včetně vestavěného referenčního barometru
 • Vibrating Wire 5ch - pětikanálový datalogger pro strunové snímače a termistory, včetně vestavěného referenčního barometru
 • Analog Node - čtyřkanálový analogový datalogger, do kterého lze připojit různé typy snímačů:
  • napěťový (V DC)
  • proudová smyčka (4-20mA)
  • potenciometr
  • odporový můstek (full wheatstone bridge)
  • termistor
  • PT100
 • Wireless Tiltmeter - dvouosý náklonoměr - velmi užitečný instrument
 • Digital Node - digitální datalogger, který obsahuje jeden kanál RS485 a dva SDI-12 vhodný např. pro připojení řetězce in-place inklinometrů
 • Piconode - malý datalogger s vestavěnou anténou - 1 kanál volitelný a 1 kanál pro termistor. Analogové vstupy:
  • odporový můstek (full wheatstone bridge)
  • potenciometr
  • čítač - pulse counter (vhodný např. pro srážkoměr)

Loadsensing Olesna.pdf
Loadsensing_technical-Datasheet_EN.pdf
Loadsensing-Tiltmeter-Datasheet.pdf
Loadsensing-Piconode-Datasheet.pdf

Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4

 

Nahoru


GeoNet - bezdrátový systém dataloggerů Geokon - testovací instalace na VD Slezská Harta

Image4

V průběhu 9 měsíců jsme testovali nové bezdrátové dataloggery GeoNet. Jedná se o jednokanálové dataloggery (uzly), které je možné rozšířit na osmikanálové pomocí elektronického multiplexeru. Komunikace probíhá v bezdrátové síti, spojení se vytváří mezi všemi uzly sítě. Data jsou ukládána autonomně v každém uzlu a zároveň posílána vytvořenou sítí do centrálního dataloggeru, který se nazývá Supervizor.

K dataloggerům je možné připojit strunové snímače nebo adresovatelné MEMS in-place inklinometry.

Na Slezské Hartě jsem měřili hladinu podzemní vody ve čtyřech vrtech v okolí hráze. Využili jsme Supervisor, 4 uzly (Nodes) a jeden uzel navíc jako repeater, protože nebylo možné zajistit přímou viditelnost mezi Suprvizorem ve správní budově a alespoň jedním vrtem.

Fotodokumentace a výsledky měření jsou k vidění níže. Během doby testu nebylo nutné měnit baterie v uzlech a Supervizoru.

Měřená data ze Supervizoru se přenášela v nastaveném intervalu do obslužného software v připojeném PC, ze kterého potom na FTP server a z něj na server, který umožňoval vizualizaci programem Vista Data Vision.

Systém se jeví jako vhodný pro měření menšího rozsahu, kde Supervizor může být připojen přes RS232 k PC, který umožňuje další přenos dat do databází, případně vizualizaci měřených dat.

GeoNet Slezska Harta.pdf
GeoNet.pdf

Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4 Image4

 

Nahoru


Mechanický dilatometr (crackmeter)

Image4

Nerezový mechanický crackmeter umožňuje odečet změny velikosti trhliny pomocí systému dvou na sebe kolmých stupnic. Jedná se o jednoduchý systém, který lze použít tam, kde není nutný automatický odečet.

Níže najdete několik fotografií a odkaz na stažení letáku a návodu.

Crackmeter.pdf
Crackmeter manual ENG.pdf