Projekty

Ostatní

  1. Šance Řečica - Měření profilu šikmého vrtu promocí settlement profileru
  2. Uhy - Měření sedání pod ropnou nádrží
  3. Constata - instalace sisterbars a zaučení pro měření inklinometrie (Rumunsko)
  4. Optické snímače Ostroveni (Rumunsko)

Šance Řečica - Měření profilu ukloněných vrtů pomocí settlement profileru

Settlement Profiler

V rámci přípravy vrtů pro instalaci lankových extensometrů napojených na snímač dráhy z velkým rozsahem Geokon 4427 jsme provedli hydrostatickou nivelaci ve třech vrtech pomocí profilového snímače sedání Geokon 4651.

Vrty měly být odvrtány pod konstantním úklonem 15 stupňů od horizontály do hloubky 60m tak, aby jejich dno bylo pod smykovou plochou a mohl tam být zacementován kořen lankového extensometru.

V prvním vrtu jsme naměřili postupný ohyb vrtu směrem vzhůru a dno vrtu bylo nakonec nad urovní ústí vrtu. V tomto případě by nebylo možné zacementovat kořen lankového extensometru. Výsledkem měření bylo odvrtání nového vrtu. Nový vrt a dva následující byly již v pořádku.

 

Fotogalerie - Profil vrtu Nahoru

Uhy - Měření sedání pod ropnou nádrží

Uhy sedani

Během instalace snímače sedání Geokon Model 4660 jsem prováděl odborný dohled, aby zhotovitel provedl přípravu a samotnou instalaci podle požadavků výrobce snímače.

V této první etapě se jednalo o vyhloubení výkopu pro snímač a k němu napojené trubky a kabel. Výkop musel vést mirně dovrchně od snímače vně betonový prstenec budoucí nádrže.

Ve druhé etapě po zhotovení nádrže bude naistalován sloupek, ve kterém bude unmístěna krabice s expanzní nádobou, která bude zaručovat konstantní hladinu v hydrostatickém systému a dále datalogger, který bude provádět automatické měření v nastaveném intervalu.

 

Fotogalerie - Uhy sedání Nahoru

Constata - instalace sisterbars a zaučení pro měření inklinometrie (Rumunsko)

Projekty - Zahraničí - Sister Bars a Inklinometrie Constanta (Rumunsko)
Nahoru

Optické snímače Ostroveni (Rumunsko)

Projekty - Zahraničí - Optické snímače Ostroveni (Rumunsko)
Nahoru